Dr. Öğr. Üyesi TOLGA AYSAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi TOLGA AYSAL

T: (0282) 250 2087

M taysal@nku.edu.tr

W taysal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bitki Koruma
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2015
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2004
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bitki Koruma
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KIVAN M., AYSAL T., Adult Survival Rate and Oviposition Preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on Different Plant Species, Türkiye Entomoloji Dergisi.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. AYSAL T. ., KIVAN M. ., Development and Population Growth of Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) at Five Temperatures, Journal of Pest science.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KIVAN M., AYSAL T., Laboratuvar Koşullarında Perillus bioculatus (F.) (Hemiptera: Pentatomidae)’ un Gelişme Süresi ve Ölüm Oranı Üzerinde Ön Çalışmalar, Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi.
Özgün Makale
2. AYSAL T., KIVAN M., Occurrence of an İnvasive Alien Species Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera: Coccinellidae) in Turkey, Türkiye Entomoloji Bülteni.
Özgün Makale
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Budak Başçiftçi Z. ., AYSAL T., KINACI G., KINACI E., 1970 Öncesi ve Sonrasında Üretime Alınan Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim, Başak Özellikleri ve Hasat İndeksi Yönünden Farkları ve Özellikleri Arası İlişkiler, İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (02.10.2013-04.10.2013).
Tam metin bildiri
2. AYSAL T., BUDAK Z., KINACI G., KINACI E., Orta Anadolu’nun Önemli Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Bayrak Yaprak Alanı ile Başak Özellikleri, Hasat İndeksi ve Verim Arasındaki İlişkiler, İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (02.10.2013-04.10.2013).
Tam metin bildiri
3. AYSAL T., KIVAN M., Tekirdağ’da Yeni Bir Çınar Zararlısı: Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Tingidae) ), Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28.06.2011-30.06.2011).
Özet bildiri
4. AYSAL T., KIVAN M., Farklı Yoğunluklardaki Armut Kaplanının Elmada Beslenme Zararı, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi (15.07.2009-18.07.2009).
Özet bildiri
5. KIVAN M., AYSAL T., Tekirdağ’da Armut Kaplanının Yeni Bir Doğal Düşmanı: Stethoconus pyri (Mella) (Hemiptera: Miridae), Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi (15.07.2009-18.07.2009).
Özet bildiri
6. AYSAL T., KINACI E., Kışlık Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Tarımsal Özellikleri ve Eskişehir Koşullarına Uyumu, Ülkesel Tahıl Sempozyumu (02.06.2008-05.06.2008).
Sözlü Bildiri
7. AYSAL T. ., KIVAN M. ., Armut Kaplanı, Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) Üzerine Bazı Konukçu Bitkilerin Etkileri, Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi (27.08.2007-29.08.2007).
Sözlü Bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Sıcaklık ve Besinin Armut Kaplanı, Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) Üzerine Etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
2. Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae Türleri, Yayılışları, Doğal Düşmanları ve Stephanitis pyri (F.) ile Stethoconus pyri (Mella) Arasındaki İlişkiler Üzerinde Çalışmalar , BAP, Araştırmacı.
Üyelikler
Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Üye.
Türkiye Entomoloji Derneği, Üye.